Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Flagge BG Flagge GB

Месер България успешно премина одита по FSSC 22000 за хранителни производства

Месер България премина одита за сертификация по FSSC 22000. Системата FSSC 22000 е част от международните ISO-стандарти и се прилагани за хранително-вкусови и свързани с тях производства. Тази стъпка е още една гаранция за надеждността не само на нашите продукти, но и на методите ни на работа и е от ключова важност за всичките ни партньори в хранителната индустрия. Предстои издаването на сертификат, който ще бъде публикуван в секцията "Сертификации".