Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Flagge BG Flagge GB

Приложение на газовете за пречистване на отпадни води

За поръчки и подробна информация - инж. Майя Новачева, maya.novatcheva@messer.bg, 0888 528 358

Достъпна и ефективна технология за пречистване на води е разработена и прилагана успешно от Месер Групата в отговор на международните изисквания. От 2003 година Евросъюзът затегна нормите си по отношение на допустимите концентрации на различни вещества и pH на водата за всякакъв тип потребление. Високите европейски критерии неизбежно трябва да бъдат посрещнати и от нашата страна. Успешният международен опит на Месер предлага цялостни решения за обработка на води с озон, кислород и въглероден диоксид, свързани в единна схема от водоемите до крайния потребител.