Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Flagge BG Flagge GB

Хелий за балони

Всички газ центрове на Месер България предлагат хелий и необходимите вентили, за да можете да пълните балони. За поръчки и допълнителна информация потърсете най-близкия до вас склад от меню "Контакт и дистрибуторска мрежа". За район София вашето лице за контакти е инж. Георги Йорданов - 0888 123 116, georgi.yordanov@messer.bg