Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Flagge BG Flagge GB

Редуцир вентили

Редуцир вентили, предпазители и бутилкови вентили можете да закупите от нашите газ центрове. Ако някой продукт не е наличен в най-близкия до вас газ център, той ще бъде доставен възможно най-бързо по заявка. Газ център София поддържа постоянно на склад всички често употребявани вентили и предлага по каталог всякаква специализирана арматура за газове. Всеки газ център си запазва правото да начислява транспортни разходи.

 

Цени на реуцир вентили с ДДС:

за кислород - 126 лв.

за азот - 126 лв

за аргон (бар-бар) - 138 лв.

за ацетилен - 126 лв.

за водород - 150 лв.

за арогн/СО2/Не - 16 л./мин. - 126 лв.

за аргон/СО2/Не - 32 л./мин. - 132 лв.

Цени на препазители с ДДС:

за кислород - 63 лв.

за ацетилен - 63 лв.

Цени на бутилкови вентили с ДДС:

за кислород/азот/аргон - 24 лв.

за СО2 - 26,40 лв.