Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Flagge BG Flagge GB

Разделяне на въздуха

За много от нас вероятно е трудно да си представят, че всяка наша глътка въздух съдържа суровини, които намират приложение на практика във всички промишлени отрасли. За получаване на газовете кислород, азот и аргон въздухът е незаменим и фактически неизчерпаем ресурс, който не търпи никакви промени в състава си или замърсявания в следствие на тази дейност. Разделянето на въздуха се постига благодарение на разликите в температурата на кипене, която имат отделните газове, влизащи в състава му. След като първоначално бъде втечнен, въздухът преминава през изпарение, при което газовете се улавят. Методът се нарича ниско температурна ректификация. След като бъдат добити в газообразното си състояние, газовете могат да се пълнят в бутилки или да се втечнят отново, преди да бъдат доставени на клиента.

Прочетете повече за разделянето на въздуха (на английски)