Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Flagge BG Flagge GB

Главен офис

1528 София, Гара Искър                 Търговски отдел

бул. Димитър Пешев 3А                   Техническа поддръжка

Тел.: 02/807 32 32

Факс: 02/807 32 11

office@messer.bg