Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Flagge BG Flagge GB

Търговски отдел

Изберете вашето лице за контакти в зависимост от приложението и типа потребление:

инж. Люсиен Адам, Управител - течни газове, електроника, металургия

(02) 807 32 15 lussien.adam@messer.bg

д-р Стефан Станчев - газове в бутилки, рязане и заваряване, химия

(02) 807 32 16 stefan.stanchev@messer.bg

инж. Майя Новачева - хранителни и медицински газове, околна среда

(02) 807 32 13 maya.novatcheva@messer.bg

инж. Мая Бешинска - Поръчка и експедиция течни продукти 088 793 35 09 maya.beshinska@messer.bg

инж. Георги Йорданов - Поръчка и експедиция газове в бутилки Южна България 088 812 31 16 georgi.yordanov@messer.bg

Пламен Горанов - Поръчка и експедиция газове в бутилки Северна България 088 885 52 06 sales@messer.bg