Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
Flagge BG Flagge GB

Газ център София

Гара Искър, бул. Димитър Пешев 3А

тел.: 807 32 21, 807 32 27 - Експедиция

тел.: 807 32 18, 807 32 28 - Управител склад, Вътрешен пазар

факс: 807 32 11

лице за контакти: инж. Георги Йорданов, моб.: 0888 123 116

Търговски представител: Атанас Рисков, моб.: 0885 055 623